Schimmel in huis

Schimmel in huis

Schimmel in huis komt in veel woningen voor, gelukkig zijn er voldoende oplossingen om schimmel te bestrijden. Naast schimmel verwijderen zijn er ook preventieve maatregelen die u kunt nemen om schimmelvorming in de woning te voorkomen. Aqua Block kan schimmel verwijderen en daarnaast ook delen van de woning behandelen zodat schimmel geen kans meer heeft. Op deze pagina geven we meer informatie over de meest voorkomende oorzaken van schimmel, hoe u schimmel kunt verwijderen en wat de gevolgen kunnen zijn van schimmelvorming in huis.

Er zijn drie veelvoorkomende oorzaken van schimmel in huis:

  • Schimmel door condensatie: Wanneer warme lucht afkoelt ontstaan er kleine waterdruppels die we condensatie noemen. Wanneer de ventilatie in huis tekort schiet kan het vocht niet naar buiten met als gevolg vochtige muren. Dit is een goede voedingsbodem voor schimmelvorming. Condensatie komt vaak voor in de keuken, de kelder en uiteraard ook de badkamer.
  • Schimmel door doorslaand vocht: Wanneer de gevel niet in staat is vocht op de juiste wijze af te voeren kan er doorslaand vocht ontstaan. Het vocht dringt vanaf de buitenmuur door en zal vervolgens doorslaan naar de binnenmuur. Dit ontstaat door poreuze stenen, schade of scheuren in het voegwerk.
  • Schimmel door opstijgend vocht: Dit is een probleem dat vaak voorkomt bij oudere woningen, ook moderne huizen die gebouwd zijn op een vochtige bodem kunnen hier last van ondervinden. Omdat de constructie onder het maaiveld niet optimaal functioneert kan water doordringen tot in de woning. Dit kan grondwater zijn, het is ook mogelijk dat regenwater via gaten en kieren naar binnen stroomt.
  • Schimmel door lekkage: Wanneer er een lek ontstaat in de waterleiding kan dit grote gevolgen hebben voor de muren. Een lek kan zich via de leidingen een weg banen door de woning, de plaats waar de vochtplek zichtbaar is zal lang niet altijd de locatie zijn waar het lek zich bevindt.

Preventie is de beste manier om schimmel te voorkomen. De gevel moet goed afsluiten, de kwaliteit van de isolatie in de spouwmuur bepaalt of het vocht de binnenmuren kan bereiken. Dan is er de binnenmuur, wanneer deze vochtig wordt en er vochtige plekken ontstaan bestaat er een risico dat er zich schimmel zal vormen. Van onderaf kan grondwater en regenwater steeds hoger doordringen. Wanneer u een muffe lucht in bepaalde ruimtes waarneemt bestaat er kans dat er schimmel aanwezig is. Schakel Aqua Block in voor een analyse van uw woning, en informeer naar onze scherpe tarieven.

Schimmel verwijderen

Schimmel verwijderen

Dit waren de meest voorkomende oorzaken van schimmel in huis. U wilt uiteraard ook weten hoe u deze schimmel kunt verwijderen, en wat daarvoor nodig is. Dit zijn de populairste methoden voor het verwijderen van schimmel in en rond de woning:

  • Schimmel door condensatie: Voldoende ventilatie is de beste oplossing om schimmel door condensatie tegen te gaan. Zet een raam open, of laat ventilatieroosters aanbrengen. In een kelder waar dit niet mogelijk is kunt u een elektrisch ventilatiesysteem laten installeren.
  • Schimmel door doorslaand vocht: Hier bevindt zich niet alleen het probleem aan de buitenzijde van de woning, ook de oplossing bij schimmel door doorslaand vocht is buiten te vinden. De gevel kan op verschillende manieren beschermd worden tegen neerslag; via impregnatie van de stenen en voegwerk met een speciale vloeistof, schilderen met een watervaste verf of een nieuwe gevelbekleding aanbrengen die waterkerend is.
  • Schimmel door opstijgend vocht: De kelder is een belangrijke oorzaak voor vocht in de woning. Om schimmel door optrekkend vocht tegen te gaan kunnen de muren geïnjecteerd worden. Wanneer u de kelder als leefruimte wilt gebruiken kan kelderdichting de ideale oplossing bieden.
  • Schimmel door lekkage: De grootste uitdaging bij een lek is het vinden van de oorsprong. Met professionele lekdetectie is het mogelijk om een lek te vinden zonder de muren te beschadigen. Vervolgens zal er een plan van aanpak worden opgesteld.

Schimmel in huis

Naast het aanzicht van schimmel in huis moet u ook zeker rekening houden met het woongenot. Schimmelvorming brengt vaak een muffe lucht met zich mee die in meubilair en kleding kan trekken. Schimmel vermenigvuldigt zich door sporen in de lucht te laten zweven, deze sporen zijn zeer klein en worden ook ingeademd door de bewoners. Schimmel in huis is daarmee niet alleen lelijk om te zien, het kan ook schadelijk zijn voor de gezondheid.

Schimmel in huis is geen oorzaak, het is een gevolg van vochtproblemen in de woning. Door op tijd de juiste maatregelen te treffen kan schimmel in veel situaties al voorkomen worden. Lichte schimmelvorming is vaak al zelf te reinigen, houd wel rekening met de oorzaak van de schimmel. In een badkamer zal de schimmel doorgaans ontstaan door condensatie, bij een buitenmuur kan de oorzaak bij de gevel liggen, of een lekkage bij binnenmuren. Schakel daarom tijdig de specialisten in van Aqua Block voor een gronding onderzoek waar de schimmel vandaan komt, en hoe dit het meest effectief is op te lossen. Uiteraard is verwijderen niet het enige aandachtspunt, ook willen we voorkomen dat zich opnieuw schimmel zal vormen. Daarom is het altijd van groot belang om de oorzaak van de schimmelvorming op te sporen.

Schimmel op muur

Wanneer er schimmel op de muur zichtbaar is moet er snel gehandeld worden. Het is dan geen kwestie meer van preventie, eerst zal de schimmel gereinigd moeten worden. Vaak wordt de fout gemaakt om het symptoom te bestrijden, maar niet de oorzaak weg te nemen. Denk aan een onzichtbare lekkage in de waterleiding. Het lek zal blijven bestaan, ook wanneer de schimmel op de muur verwijderd is. Ook kan er op andere plekken schimmelvorming optreden, vocht weet zich altijd wel een nieuwe weg te banen door de woning. Aqua Block denkt niet in termen van symptoombestrijding, maar in concrete oplossingen met blijvende resultaten.

Een andere vorm van aanslag op de muren is salpeteruitslag. Dit is een witte afzetting die ontstaat door diverse chemische samenstellingen, en komt met name voor op muren van baksteen. Net als schimmel moet salpeteruitslag ook zo snel mogelijk verwijderd worden, deze stof is gevaarlijk voor de gezondheid. Voor zowel schimmelvorming als voor salpeter afzetting geldt dat de oorzaak moet worden weggenomen om problemen in de toekomst te voorkomen. Waar schimmel door het gehele huis voor kan komen, zullen salpeter afzettingen doorgaans vanuit de grond ontstaan.

Neem vrijblijvend contact op met het team van Aqua Block voor meer informatie over bestrijding van alle soorten vochtproblemen in en rond de woning.

Vraag uw offerte aan

Laat vocht je huis niet langer aantasten.
Contacteer ons vandaag nog voor een oplossing van uw vochtproblemen.
Vraag hier je gratis offerte aan.