Schimmelbestrijding

schimmelbestrijding

Vochtproblemen in huis veroorzaken vaak schimmels. Hoe vaak ziet u het niet dat daar, waar de vochtplekken in huis aanwezig zijn, ook schimmelplekken ontstaan? Inderdaad, heel vaak! Vocht- en schimmelplekken zijn dan ook nauw met elkaar verbonden. Het zijn de meest voorkomende en de meest vervelende zaken die zich in een huis kunnen voordoen. Vooral bij bestaande woningen is dat vaak het geval en dan vooral bij de vooroorlogse woningen. Dat dergelijke vochtproblemen in vaak zichtbaar worden, komt onder andere doordat er veel bossen en rivieren zijn. Schimmelbestrijding is een bekend fenomeen. Wanneer u schimmelbestrijding wilt aanpakken, dan zal u toch de oorzaak moeten weten waarom de schimmel ontstaat. Alleen dan kan u de schimmel op de juiste manier aanpakken, als u de oorzaak dus kent. U kan onmogelijk drastische maatregelen gaan nemen, die achteraf niet doeltreffend blijken te zijn. Dat is dan vergeefse moeite geweest en ook de onkosten die er mee gepaard gaan zijn dan verloren. In veel gevallen is het een moeilijk probleem. Toch moeten de schimmels in huis worden aangepakt. Schimmels kunnen namelijk ziektes veroorzaken. Vooral bij mensen die longklachten hebben, kunnen deze alleen maar erger worden door de schimmels. In dit artikel omtrent schimmelbestrijding geven we meer informatie omtrent:

  • het luchten van de woning
  • de buitenmuur
  • spouwisolatie
  • andere oorzaken van vochtplekken

Schimmelbestrijding : luchten van de woning

schimmelbestrijding

In veel gevallen zal men erachter komen dat, wanneer er schimmels in het huis ontstaan, er veel condens aanwezig is. Dat komt vooral omdat men in veel woningen niet goed ventileert. Nu zal condens niet ineens schimmel veroorzaken, maar in een later stadium zeer zeker wel. Condens is funest voor bijvoorbeeld het behang, metsel- en stucwerk, maar ook voor de verf. Het behang zal door de condens loslaten. Dat zal natuurlijk een bijzonder slordig zicht geven voor een huis. Maar wat zou u ervan denken als het metsel- en stucwerk loslaat? Dat kan namelijk door de condens gaan afbrokkelen. Ook de verf zal afbladderen. Wanneer er langdurig vocht opstaat, of ermee in aanraking komt, kan het gaan afbladderen. Dat mag toch allemaal niet gebeuren in een huis. Het ergste is natuurlijk dat de condens na een bepaalde periode schimmels zal doen ontstaan, dewelke ziektes kunnen veroorzaken. Ook zijn schimmel- en vochtplekken slecht wanneer u uw huis wilt verkopen. Wanneer er een potentiële koper komt, die de vocht- of schimmelplekken ziet, weet dat er iets niet in orde is. De waarde van het huis zal daardoor dan ook direct verminderen. In huis zijn het vooral die plekken waar het vocht erg hoog is door de condens. Dat komt voornamelijk voor in een badkamer en een keuken. Dit zijn de ruimten waar de waterdampconcentratie erg hoog is. Ook in ruimten waar men geen verwarming laat branden zoals in slaapkamers, kelders en opbergruimten, kunnen de vochtconcentraties hoog zijn. Wanneer er goed wordt geventileerd, zal er natuurlijk ook minder vocht aanwezig zijn. Door regelmatig te ventileren, wordt de vochtigheidsgraad aanzienlijk verminderd.

Schimmelbestrijding : buitenmuur

schimmelbestrijding

Het komt vooral bij oudere woningen voor dat er vochtplekken op de wanden van de binnenmuur ontstaan. Dat zal vooral het geval zijn als een woning niet goed, of zelfs helemaal niet geïsoleerd is. De kans is groot dat er door slagregens vocht door de muur naar binnen komt. Door de poreuze baksteen kan het regenwater soms naar binnen sijpelen. Ook zullen poreuze gevels eerder vervuilen, omdat ze het vuil gemakkelijk opnemen. In principe kan men daar zelf wel wat aan doen, door de muur te behandelen met vochtwerende producten. U kan deze kleurloze en reukloze middelen erop smeren, of erop spuiten, waardoor het vocht niet meer in de woning kan binnendringen. Wel is het belangrijk dat er goede producten gebruikt worden, omdat deze het vocht niet naar binnen moet laten gaan, maar het vocht dat in huis aanwezig is, zal wel naar buiten moeten kunnen. Ook zal het goede product voorkomen dat de buitenzijden van de gevel weer snel vuil zal worden. Een betere mogelijkheid is de spouw van de woning te isoleren.

Schimmelbestrijding : spouwisolatie

Isolatie van de spouw is de beste manier om vocht op een doorslaande gevel te voorkomen. Door middel van een spouwmuurisolatie aan te laten brengen, wordt vochtdoorslag minder. Hierdoor worden de vocht- en schimmelproblemen behoorlijk aangepakt. Spouwmuurisolatie zal niet alleen de vochtplekken en de schimmels bestrijden, maar ook zal het wooncomfort aanzienlijk verbeterd worden. Nu is het reeds bekend dat men schimmelproblemen van doorslaand vocht vaak kan oplossen door het aanbrengen van vochtwerende stoffen. Toch is een definitieve oplossing het aanbrengen van isolatie in de spouw. Start nooit zelf met het aanbrengen van een isolatie in de spouw van een bestaande woning. Laat dit over aan de vakman, zoals wij van schimmelbestrijding . Wij weten precies wat er moet gebeuren om alles op de juiste wijze aan te brengen. Nadat u de offerte heeft ontvangen en in zee gaat met onze beste vakmannen, zullen zij aan het werk kunnen gaan. Daarvoor worden er gaten in de muur geboord en via deze gaten wordt de BK Foam in de spouw gespoten. BK Foam bezit de eigenschap dat het het vocht van buiten naar binnen tegenhoudt, maar niet andersom. De muur kan dus wel uitademen, hetgeen belangrijk is voor het droog houden van de gevel aan de binnenzijde. Door het aanbrengen van de isolatie in de spouw, zal men minder energie verbruiken om de woning te verwarmen. Dat is dus goed voor de energierekening, maar vooral ook voor het milieu.

Schimmelbestrijding : andere oorzaken van vochtplekken

Wanneer we kijken naar het traditionele metselwerk, dan zal dat vaak in contact komen met de bodem. Hierdoor kan er door het metselwerk opstijgend vocht ontstaan. Het ontstaan van de vochtplekken kan men natuurlijk afdekken met aluminiumfolie, maar dat is natuurlijk de oplossing niet. U kan een vochtplek ook overschilderen, maar ook hierdoor zullen de vochtplekken weer snel doorkomen. U moet, om deze vochtplekken aan te pakken, bij de oorzaak beginnen. Tegenwoordig wordt een huis gebouwd door er eerst, op de fundering, een waterdicht en horizontaal membraan op te leggen. Hierop gaat men dan metselen. Daardoor kan het vocht niet door het metselwerk omhoogkomen. Het opstijgende vocht kan men ook bestrijden door de stenen te injecteren met een waterafstotend product. Wanneer u dat allemaal gedaan heeft, kan u de schade die ontstaan is door de vochtplekken gaan herstellen. De oude pleisterlaag kan er worden afgekapt en opnieuw worden gestuct. Daarna zullen en geen vocht- en schimmelplekken meer ontstaan.

Vraag uw offerte aan

Laat vocht je huis niet langer aantasten.
Contacteer ons vandaag nog voor een oplossing van uw vochtproblemen.
Vraag hier je gratis offerte aan.