vochtproblemen Schilde

Last van vochtproblemen Schilde ?

vochtproblemen Schilde

Last van vochtproblemen Schilde ?

Vocht in huis is onvermijdelijk, de aarde bestaat niet voor niets grotendeels uit water. Toch willen we graag de controle houden over de plekken waar dit water aanwezig is. Wanneer de vochtregulatie niet naar behoren werkt kunnen er vochtproblemen Schilde in huis ontstaan. vochtproblemen Schilde oplossen begint bij de oorzaak te bepalen, er zijn verschillende redenen waarom vocht voorkomt op ongewenste plekken. Zo komt optrekkend vocht vaak uit de bodem, terwijl doorslaand vocht vooral door neerslag komt. Soms is het direct duidelijk waar de oorsprong van het water zich bevindt, bij een lekkage in de muren kan dat veel lastiger zijn. Het resultaat blijft gelijk; vochtproblemen Schilde in huis. Aqua Block is de specialist in de regio die maatwerkoplossingen biedt bij vochtproblemen Schilde oplossen in en rond de woning. Van de gevel impregneren tot aan de kelder dichten, voor iedere uitdaging komen wij met een passende oplossing.

vochtproblemen Schilde in huis komen veelvuldig voor, en zeker niet alleen bij oude huizen. Ook bij jonge woningen zien we vaak vochtproblemen Schilde ontstaan, al hebben die vaak een andere oorzaak. De locatie speelt bijvoorbeeld een rol. Bij oude woningen ontstaat vochtoverlast vaak door gebreken in de constructie, vanwege slijtage of door het oorspronkelijke ontwerp. Hoewel moderne huizen op een andere wijze ontworpen zijn, worden deze vaak in buitenwijken gebouwd waar de grond doorgaans vochtiger is. Oudere woningen in het centrum zijn immers ooit daar gebouwd omdat de bodem optimaal was voor huizen, de randgebieden zijn vaak vochtiger waarmee men voor nieuwe uitdagingen komt te staan.

vochtproblemen Schilde oplossen is de specialiteit van Aqua Block, en daarbij beperken we ons niet tot de buitenmuren. Wanneer de oorzaak van het lek niet direct te bepalen valt, kunnen we gebruiken maken van geavanceerde lekdetectie. Denk bijvoorbeeld aan een lekkage van de leidingen tussen de binnen- en buitenmuur. Het is mogelijk om precies te bepalen waar de lekkage is ontstaan, dat is lang niet altijd de plek waar de vochtproblemen Schilde in huis zichtbaar zijn. Denk aan een leiding die boven lek is, en waarvan het water naar beneden door de spouw sijpelt en voor vochtplekken op de wanden zorgt. In plaats van direct te gaan breken wordt eerst de herkomst van het lek bepaald. Bij Aqua Block kunnen we allerlei soorten vochtproblemen Schilde oplossen, en altijd tegen betaalbare tarieven. Daarmee kunt u de woning beschermen tegen vochtproblemen Schilde in huis, wat het leefgenot ook aanzienlijk zal verhogen.

Meer weten over het bestrijden van vochtproblemen Schilde in huis? Neem direct contact op met de specialisten van Aqua Block, wij zullen al uw vochtproblemen Schilde snel en professioneel oplossen.

Lees meer over het vochtprobleem vocht in huis.

Opstijgend vocht Schilde als vochtprobleem

Opstijgend vocht Schilde

De vorm van vochtproblemen Schilde in huis ontstaat onder de woning. Wanneer het metselwerk van de woning in contact komt met vocht, grondwater of lekkend water kan er opstijgend vocht ontstaan. Het water trekt dan in de fundering of de spouw en zal doordringen tot in de muren. Opstijgend vocht is vaak waar te nemen boven de plint, het is ook mogelijk dat het vocht zich onder de vloer bevindt. Wanneer de vloer aangetast wordt door vocht loopt men het risico op schimmelvorming. Het is van belang om de oorzaak van opstijgend vocht snel te bepalen, dit zijn drie veel voorkomende oorzaken van opstijgend vocht:

 • Grondwater: Wanneer er water vanuit de bodem in de woning kan doordringen door bijvoorbeeld een poreuze fundering kan er zich opstijgend vocht manifesteren. Kelderdichting is dan de beste toepassing, er zijn ook andere vormen van isolatie mogelijk.
 • Neerslagwater: Dit soort opstijgend vocht komt van lekkages in de muren waardoor er water onder de woning komt die vervolgens weer opgenomen wordt in de vloer en spouw. Dit water kan ontstaan door schade aan de gevel of een gebrekkige constructie van de woning.
 • Condensatie: Wanneer vocht niet naar buiten kan ontstaat er condensatie. Door temperatuurwisselingen veranderd waterdamp in waterdruppels die zorgen voor optrekkend vocht. Door ventilatiekanalen aan te brengen kan dit vocht worden afgevoerd.

Lees meer over opstijgend vocht Schilde.

Doorslaand vocht Schilde

Wanneer de muren poreus zijn kunnen er zich vochtproblemen Schilde met doorslaand vocht voordoen. Dit ontstaat door absorptie van water door de buitenmuren, die zich vervolgens verder verspreid in de binnenmuren wat zich uit in vochtplekken. Doorslaand vocht zal niet alleen de constructie aantasten, maar heeft ook gevolgen voor behang en andere vormen van muurdecoratie. Daarnaast kan doorslaand vocht ook weer schimmelvorming ten gevolge hebben, wat weer niet goed is voor de luchtwegen. Gelukkig zijn er meerdere oplossingen voor doorslaand vocht; het impregneren van muren, vochtwerende verf aanbrengen of de gevelbekleding vernieuwen.

 • Impregneren muren: Door de poriën in de buitenmuur op te vullen kan neerslag niet meer in de muren trekken. Dit proces noemen we impregneren, het is een effectieve wijze om doorslaand vocht een halt toe te roepen.
 • Vochtwerende verf: Bij impregnatie worden de poreuze stenen gevuld, bij muren behandelen met vochtwerende verf ligt er een beschermende laag op de stenen die niet in zal trekken. Het geeft de woning ook direct een ander aanzicht.
 • Gevelbekleding vernieuwen: Met een nieuwe gevelbekleding zal de woning een complete make-over krijgen, er zijn verschillende materialen, kleuren en stijlen mogelijk om een woning niet alleen te beschermen tegen doorslaand vocht, maar ook een nieuw uiterlijk te geven.

Condensatie Schilde

Condensatie komt door gebrekkige ventilatie van de ruimte, het komt vaak voor op plekken zoals de badkamer en de kelder, maar het kan zich ook openbaren in andere ruimtes waar te weinig geventileerd wordt. In veel gevallen is de oplossing niet ingewikkelder dan een raampje open zetten na het douchen, maar dat is bijvoorbeeld in hartje winter niet altijd gewenst. Gelukkig zijn er ook andere methoden om condensatie tegen te gaan. Wanneer u de woning niet voldoende ventileert kan dit leiden tot schimmelvorming, wat er niet alleen vies uitziet, het kan ook een gevaar vormen voor de gezondheid.

Er zijn naast ramen en deuren openen ook andere mogelijkheden om condensatie tegen te gaan. Net als vele soorten vochtbestrijding is ook ventilatie een maatwerk oplossing waar Aqua Block graag de specifieke mogelijkheden voor onderzoekt in uw situatie. Allereerst moet bepaald worden in welke ruimtes zich condensatie voordoet en onder welke omstandigheden. Ook kan de luchtdoorstroming per woning flink verschillen. Door het plaatsen van ventilatieroosters kan overtollig vocht afgevoerd worden, naast mechanische ventilatie roosters is het ook mogelijk om een elektrische afzuiging te plaatsen. Zo is het in een kelder niet altijd mogelijk om ventilatieroosters te plaatsen, dat moet er naar een andere oplossing gezocht worden.

Vochtige kelder Schilde

Vochtige kelder Schilde

De kelder is bij veel woningen de minst gebruikte ruimte met de meeste potentie. Dat komt omdat veel woningen een vochtige kelder hebben, terwijl dat helemaal niet nodig is. Afhankelijk van de regio waar men woont kan er zich veel water in de bodem bevinden. Wanneer de kelder niet goed is geïsoleerd kan dit vocht doortrekken in de woning. Het gevolg is een koude en klamme kelder waar u in feite nauwelijks gebruik van kunt maken. Naast vocht in de grond kan een vochtige kelder ook ontstaan door regenwater of een slechte afvoer.

Wanneer de vochtige kelder wordt veroorzaakt door lekkage van regenwater is de oplossing doorgaans vrij eenvoudig en goedkoop uit te voeren voor deze vochtproblemen Schilde. Bij grondwater dat in de woning doordringt kan kelderdichting de beste optie zijn. In die situatie wordt de gehele kelder met een waterdichte laag cement dichtgemaakt. Niet alleen houdt dit vocht tegen, de kelder zal er direct beter uitzien. Drainage en ventilatie zijn ook twee zeer effectieve methodes om een vochtige kelder snel weer droog en fris te maken, Aqua Block biedt voor iedere situatie de beste oplossing. Zo kunt u echt gebruik gaan maken van de kelder als leefruimte, en is het niet meer die donkere plek waar vergeten goederen gestald worden.

Vochtige muren Schilde

Vochtige muren Schilde

In dit deel van de wereld hebben we te kampen met behoorlijk wat neerslag. Gelukkig zijn de meeste woningen goed bestand tegen het weer, maar slijtage en gebreken kunnen zich overal voordoen. Wanneer er vochtige muren in en rond de woning zichtbaar zijn, is het zaak om snel actie te ondernemen. Zichtbaar vochtige muren duiden op een probleem dat zichzelf niet zal oplossen, hoe langer u wacht hoe groter de schade zal worden.

Wanneer het niet direct duidelijk is wat de oorzaak is van de vochtige muren zal Aqua Block deze opsporen en deze vochtproblemen Schilde oplossen. Zo kan een oorzaak zich buiten de woning bevinden, binnen de woning maar ook tussen de muren. Bij gebreken aan de gevel zijn de gevolgen anders dan bij een lekkage in de waterleiding. Soms is de herkomst van de vochtige muren snel te lokaliseren, zoals bij optrekkend vocht vanuit de fundering. Bij een vochtplek door een lekkage in de waterleiding kan het lek lastig op te sporen zijn. Met lekdetectie kunnen de specialisten van Aqua Block als het ware door de muren heen kijken en de oorzaak snel opsporen. Hierbij is het van belang dat niet alleen de kosten beperkt blijven, ook zullen we een oplossing bieden die zo min mogelijk overlast oplevert voor de bewoners.

Vochtige binnenmuren Schilde

Vochtige binnenmuren kunnen door diverse oorzaken ontstaan, het effect is vaak een muffe woning met een verhoogde kans op schimmelvorming. Daarnaast zal de woning ook beduidend meer energie verbruiken. Wanneer je te lang wachten met maatregelen treffen kan dit niet alleen schade toebrengen aan de woning, maar door een ongezond leefklimaat kan het ook impact hebben op de bewoners. De meest voorkomende oorzaken van vochtige binnenmuren zijn optrekkend vocht, condensatie, doorslaand vocht, koudebruggen en lekkage.

 • Optrekkend vocht: Wanneer de benedenverdieping te kampen heeft met vochtige binnenmuren is optrekkend vocht doorgaans de oorzaak. Omdat de waterkering niet optimaal is trekt vocht via de fundering de woning in. Met injectie of onderkapping zijn deze vochtproblemen Schilde op te lossen.
 • Condensatie: Wanneer vochtige lucht in huis niet afgevoerd kan worden ontstaat er condensatie. Dit komt vaak voor in badkamers en kelders, en wordt veroorzaakt door onvoldoende ventilatie. Door ventilatieroosters aan te brengen of regelmatig te luchten kan dit vocht verdampen en zijn de vochtproblemen Schilde opgelost.
 • Doorslaand vocht: Dit probleem ontstaat bij schade aan de buitenmuren waarbij het vocht in de woning kan dringen. Door de gevel te herstellen kan dit euvel vaak opgelost worden.
 • Koudebruggen: In dit geval is de isolatie in de constructie niet zoals het hoort, bijvoorbeeld door een verzakte spouw of gebrekkig isolatiemateriaal. Door de spouw te onderzoeken kan de juiste oplossing bepaald worden.
 • Lekkage: Er zijn veel leidingen die kunnen lekken, helaas is de plek waar de lekkage zichtbaar is lang niet altijd de oorzaak van het probleem. Via lekdetectie zijn de vochtproblemen Schilde op te sporen.

Vochtige buitenmuren Schilde

Vochtige buitenmuren behoren tot de grootste veroorzakers van vochtoverlast en vochtproblemen Schilde in huis. De voornaamste oorzaak zijn stenen die poreus zijn, of voegwerk dat beschadigd is. Hoewel dit vooral voorkomt bij oudere woningen kunnen vochtige buitenmuren ook ontstaan bij moderne huizen, bijvoorbeeld door werkzaamheden als het zandstralen van de gevel. Gevels aan de regenzijde zullen sneller gebreken vertonen, soms is het alleen nodig om deze zijde te repareren. Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden zoals het opnieuw voegen van de gevel, impregneren van de buitenmuren of een nieuwe gevelbekleding aanbrengen. Aqua Block kiest samen met u voor de beste oplossing.

 • Voegen van de gevel: We kunnen de voegen uitslijpen en opnieuw vullen, dat ziet er niet alleen mooier uit, het kan verdere schade een halt toeroepen. Deze klus kan mooi gecombineerd worden met het reinigen van de bakstenen.
 • Impregneren buitenmuren: Poreuze bakstenen kunnen vocht opnemen, dit is vaak duidelijk zichtbaar op de gevel. Door deze poriën op te vullen met een speciaal impregneermiddel worden de bakstenen waterafstotend en zullen ze geen neerslagwater meer opnemen.
 • Nieuwe gevelbekleding aanbrengen: Het is ook mogelijk om een compleet nieuwe gevelbekleding aan te brengen. Naast de beschermende factor en de uitstraling van de woning is het tevens een uitstekende methode om de woning energiezuinig te maken. Informeer bij Aqua Block naar de mogelijkheden.

Lees meer over vochtige gevels en natte muren Schilde

Wij zijn actief in volgende werkgebieden:

Provincie antwerpen

Provincie Limburg


Provincie Oost-Vlaanderen


Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vraag uw offerte aan

Laat vocht je huis niet langer aantasten.
Contacteer ons vandaag nog voor een oplossing van uw vochtproblemen.
Vraag hier je gratis offerte aan.